عضویت در مجموعه استخر گل سنگ

در مجموعه گل سنگ نیاوران عضویت به صورت 20 جلسه تا 100 جلسه می باشد این امکان برای شما عزیزان می باشد تا در زمان دلخواه خود این تعداد جلسات را برای شنا و استفاده از سونا و جکوزی و دیگر امکانات مجموعه بدون محدویت زمانی استفاده نمایید.

این نکته را لازم است بدانید که مجموعه گل سنگ از مدیریت فوق العاده حساس بر روی تمیزی آب و محیط را برخوردار می باشد و تنها با یک جلسه ورود به مجموعه ایه مهم را خواهید دید.


هزینه عضویت 20 جلسه در سال 98 : 900000 هزار تومان

هزینه عضویت 100 جلسه در سال 98: 3200000 هزار تومان