آماده سازی و اخذ مدرک نجات غریق درجه 1

مراحل اخذ مدرک نجات غریق درجه 1

مرحله اول

– شايستگي عمومي داوطلبان

سن – بر پايه قوانين نجات غريق شما بايد حد اقل 16 سال تمام داشته باشيد تا بتوانيد بکار کمک منجي (دستيار نجات غريق) يا غواصي بپردازيد. با رسيدن سن شما به 18 سالگي و يا چنانچه بيشتر از 18 سال تمام داشته باشيد، ميتوانيد بعنوان منجي درجه2 قبول مسئوليت کنيد.

تابعيت جمهوري اسلامي ايران – تمامي منجيان غريق بايد تابعيت ايراني داشته باشند. افراد خارجي مقيم ايران بايد مجوز کار در ايران داشته باشند. پيش از شروع آزمون نجات غريق، بايد تصوير شناسنامه، يا پاسپورت يا اجازه اقامت و کار شما براي ما ارسال گردد.

عدم احراز فساد اخلاقي و نداشتن شهرت به ارتکاب اعمال خلاف شئونات شغلي و اجتماعي – شما پس از قبول شدن در آزمون ورودي به مراکز تشخيص هويت معرفي ميشويد تا برگ (عدم سوءپيشينه) دريافت کنيد.

نداشتن اعتياد به مواد مخدر – پس از قبول شدن در آزمون ورودي، شما را به مراکز بهداشت معرفي ميکنيم تا برگ (عدم اعتياد) دريافت کنيد.

روشن بودن وضعيت نظام وظيفه براي آقايان – قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران تاکيد دارند که منجيان غريق بايد از نظر انجام خدمت نظام وظيفه وضعيت روشني داشته باشند.

مرحله دوم – شرايط

پس از احراز شايستگي، اگر داوطلب پيوستن به گروه هاي نجات غريق هستيد، بايد با موفقيت از آزمون هاي شناهاي مورد نياز برآييد. اين آزمون ها بترتيب زير از شما بعمل ميآيند:

مهارتهاي شناوری – فلوت – لاك پشت – غوص

* آزمون چهارشنا (کرال سینه ، قورباغه ، کرال پشت ، پروانه)

* 600 متر شنای آزاد درزمان 12 دقیقه برای آقایان و 13 دقیقه بانوان

* 100 متر شنای کرال سینه سربالا درزمان 30/1 دقیقه برای آقایان و 2 دقیقه بانوان

* 100 متر شنای قورباغه در زمان 45/1 دقیقه برای آقایان و 2 دقیقه بانوان

* پای دوچرخه بدون دست درزمان 2دقیقه آقایان و بانوان

* کشش از میله (بارفیکس) 10 تکرار برای آقایان و 5 تکرار بانوان

* حرکت دراز نشت 1دقیقه 40 تکراربرای آقایان و30 تکراربانوان

شرایط آماده سازی نجات غریق

تاکید می گردد قبل از شروع ثبت نام فایل مدارک کلاس بشرح ذیل را آماده داشته باشید و سپس اقدام به ثبت نام فرمایید

عکس 4*3پرسنلی | تصویرشناسنامه| تصویرکارت ملی | کارت بیمه ورزشی به نام رشته نجات غریق | مدرک تحصیلی حداقل دیپلم | برگه های گواهی کار به مدت شش سال | برگه آمادگی به تعداد 6 سال | کارت نجات غریق درجه دو

توجه: مدرک تحصیلی لیسانس به بالا از سابقه یک سال کم می شود